Pathanamthitta
All Locations

Samskriti Ayurvedic Speciality Hospital

Pattamthara, Thonikkuzhi, Pathanamthitta - 689645

0468 2327177 Mob: 18002700091

http://www.samskritionline.com