Thrissur
Select Location

Category: Musical Instruments Training

Kala Mandhiram

Kala Mandhiram

Near Santhi Hospital, Kodakara, Thrissur, Kerala, 680684

0480 2721381 Mob: 9495384950

Saalabhanjika

Saalabhanjika

1st Floor, Mughal,,Ayyanthole, Thrissur, Kerala

0487 2369699

Sangeeth Dance & Music Academy

Sangeeth Dance & Music Academy

NSS Karayoga Mandiram, Naranganam, Kadamanitta

Mob: 9446113188, 8156820917

Jayish Alapanam School Of Music

Jayish Alapanam School Of Music

Alapanam School Of Music Mg Kavu Thrissur,

Mob: 9605889494

Sukha Swara

Sukha Swara

Sankara Iyyer Rd,Tcr

Mob: 9446228663, 9847671281

sukhaswara.tcr@gmail.com

Chetana Music Accadamy

Chetana Music Accadamy

Thrissur Round, Naikkanal

0487 2335958

Sebastian Joseph

Sebastian Joseph

Thrissur, 680001

Mob: 9446493880, 9895133880